Kran ýygnamak

OEM hyzmatyny we satuwdan soňky ömri bütin dünýäde hödürleýäris
 • Aşhana kran

  Aşhana kran

  Önüm seriýasy ajaýyp görnüşi we amaly funksiýalary birleşdirýär, täze aşhana suw tejribesini getirýär we näzik aşhana durmuşyny döredýär.
 • Basseýn kran

  Basseýn kran

  Önüm seriýasy ajaýyp görnüşi amaly funksiýalar bilen birleşdirýär, amatly tejribe getirýär.
 • Duş garyjy

  Duş garyjy

  Önüm seriýasy ajaýyp görnüşi we temperatura gözegçilik tehnologiýasyny birleşdirýär, has gowy hammam tejribesini getirýär.
 • Wannada kran

  Wannada kran

  Önüm seriýasy ajaýyp görnüşi ýokary akym funksiýasy bilen birleşdirýär, has gowy hammam tejribesini getirýär.
 • Kir ýuwulýan kran

  Kir ýuwulýan kran

  Önüm seriýasy, kir ýuwmak zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin innowasion ýokary akymly kanal we pürküji tehnologiýasyny birleşdirýär. Kir ýuwmak zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin ýerli uly akym kanaly tehnologiýasy.
 • Bar kran

  Bar kran

  Önüm seriýasy ajaýyp görnüşi we amaly funksiýalary birleşdirýär, amatly tejribe getirýär.
 • Sensor kran

  Sensor kran

  Önüm seriýasy Runner duýgur ulgamy bilen enjamlaşdyrylýar, sensiz we arassa, täze amatly tejribe getirýär.
 • Sabyn paýlaýjy

  Sabyn paýlaýjy

  Döredijilik önümleri dürli sahnalara laýyk gelýär.

Seslenmeler

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň