K&B önümleri

OEM hyzmatyny we satuwdan soňky ömri bütin dünýäde hödürleýäris
 • Kran ýygnamak

  Kran ýygnamak

  Ylgaw kranlary durmuşyňyzy aňsatlaşdyrmak üçin niýetlenen dürli funksiýalara, funksiýalara, bezeglere we aýratynlyklara girýär.Öýüňize barjak görnüşiňizi bermek üçin dizaýnlara we tamamlamalara göz aýlaň.
 • Duş ýygyndysy

  Duş ýygyndysy

  Özüňizi ýadawlykdan azat ediň.Bedeniňizi ähli ýadawlykdan arassalaň we ýadawlygyňyzy ýuwmak üçin ruhuňyzy rahatlandyryjy hammam bilen azat ediň.
 • Vanna esbaplaryny ýygnamak

  Vanna esbaplaryny ýygnamak

  Vanna ýa-da aşhana üçin esbaplar.Utgaşdyrylan bölekler, funksional dizaýnlar.
 • Hajathana we esbaplar ýygyndysy

  Hajathana we esbaplar ýygyndysy

  Birnäçe ýyllap paýhasly dolandyryşa bil baglap, Runner hajathana we hajathana abatlaýyş katalogynyň önüm setirinde berk binýady goýdy, önümi öndürmek, öndürmek we satmak üçin suw tygşytlaýarys.Gurluşyň dizaýnyna esaslanyp, her bir maşgala jaýyna, myhmanhanalara, söwda merkezlerine, ofis binalaryna we beýleki ýaşaýyş jaý gurluşyk hajathana desgalaryna energiýa tygşytlamagy we daşky gurşawy goramagy maksat edinýäris.Elmydama R&D täzeliklerini we önümiň hilini ösüşiň binýady hökmünde kabul edýäris, bir bölek üpjünçiliginden tutuş akym ulgamyna we drena system ulgamynyň üpjünçiligine çenli, müşderilerimiz üçin bir gezeklik çözgüt hödürläň, müşderilere üstünlik gazanmak, öýümiň öýünde RUNNER gurmak we biz ýeňiş gazanmak üçin hyzmatdaş.
 • Şlangy ýygnamak

  Şlangy ýygnamak

  Innowasiýa, ygtybarly, ekologiýa taýdan arassa we sagdyn şlangy üpjün etmek maksady bilen duş şlangyna, kran şlangyna, hajathana şlangyna, pürküji şlangyna we ş.m. üns beriň.

Seslenmeler

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň