Sergi

OEM hyzmatyny we satuwdan soňky ömri bütin dünýäde hödürleýäris

Sergi

  • RUNNER KBC sergi ýatlatmasy

    RUNNER KBC sergi ýatlatmasy

    KBC sergisiniň ýatlatmasy: KBC sergisine baryp görmek isleýän bolsaňyz, 20-nji martdan öň bellenilýär we hasaba alynýar.Hasaba alynmak üçin ýüklenmeli maglumatlar: cardID kartoçkasy, us Işewürlik kartoçkasy, head Baş geýimsiz şahsy surat, application Programma kodunyň ekrany Hoş geldiňiz ...
    Koprak oka

Seslenmeler

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň